O mně

Miloslav Chaloupka

narozen 2. 6. 1953 v Pardubicích

Studia

1973–76 fakulta stavební ČVUT v Praze
1976–79 Akademie výtvarných umění v Praze, obor architektura

Tvorba Miloslava Chaloupky se odvíjí v několika rovinách. Je to architektonická činnost, ve které převažuje zájem o interiéry a design. V této architektonické činnosti pracuje v rámci architektonického ateliéru ADAM PRVNÍ s.r.o. Pardubice.


Ve vlastní výtvarné tvorbě se věnuje především keramice. Keramiku vnímá většinou jako nástěnný obraz, obraz reliéfní.


V tématech jeho tvorby se setkáváme s náměty přírodními, převedenými mnohdy až do abstraktní podoby. Neopominutelnou inspirací je naše existence na planetě
a její souvislosti překračující tuto vazbu. Především
v keramickém reliéfu potom vyjadřuje pocity a odrazy
z tohoto vnímání. Nejsou mu však cizí ani stylizované pohledy na architektonické objekty, fragmenty budov nebo městská zákoutí.


Součástí výtvarných kreací je také kombinování nebo vkládání různých materiálů (kov, sklo či dřevo) do keramického artefaktu. Vzniká tak nekonvenční propojení různých materiálů v nových souvislostech a spojeních.


V šíři výtvarného zájmu autora jsou také keramické nebo porcelánové plastiky či objekty. Některé objekty potom
s určitou funkčností – světelné objekty, hodiny, vázy, mísy apod., kdy ona „funkce“ je spíše podružná. Tyto artefakty se vyznačují sevřenými tvary a umírněnou dekorací
a hledají svůj základ v jednoduchém designu.


Nedílnou součástí jeho keramické tvorby jsou návrhy a realizace keramických stěn, reliéfů či objektů jako součást architektonických prostor a to veřejných i privátních.


Od roku 1980 se účastnil na společných výstavách doma i v zahraničí, od roku 1983 měl řadu výstav samostatných nebo spoluautorských.


Člen:

            Unie výtvarných umělců pardubického regionu

            Česká komora architektů