Samostatné

14 samostatných výstav

2015

Galerie Barbara – Hradec Králové

2014

Galerie Univerzity Pardubice

2012

Pitomá kavárna – Praha

Preslova 3, Praha 5 – Smíchov

„Krok stranou“

Galerie Mázhaus – Pardubice


2005

Galerie „Koráb“ – Ústí nad Labem

1991

Galerie ČFVU Dílo – Pardubice

1989

Česká pojišťovna galerie P – Pardubice

1991, 1989, 1987, 1983

Galerie Dílo – Pardubice